Privacy verklaring

Privacy Policy Sacred Soul Living 

Laatste versie: 01-01-2022

SACRED SOUL LIVING respecteert je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening.

We gaan zorgvuldig om met de informatie die je ons hebt doorgegeven voor het gebruik van onze diensten. 

Wij stellen je gegevens niet voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sacred Soul Living.

Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. 

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. 

Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sacred Soul Living verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, nieuwsbrief en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

Afhandelen aankoop product
Wanneer u bij ons een product bestelt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te kunnen handelen en bewaren wij uw gegevens en bestelhistorie. Mocht het product via de post bezorgd worden dan geven wij uw persoonsgegevens door aan onze verzendservice en bezorgdiensten om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.

Hiervoor gebruiken wij uw naw-gegevens en e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (dat is de wettelijke bewaarplicht).

Een product kopen
U kunt bij Sacred Soul Living producten en diensten kopen. Hierbij gebruiken wij uw persoonsgegevens om de bestelling af te handelen.

Wij gebruiken:

uw factuuradres,
verzendadres,
telefoonnummer,
betalingsgegevens,
e-mailadres
naw-gegevens
evt. bedrijfsnaam
BTW nummer.

Wij bewaren deze informatie totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten en zeven jaar daarna (de wettelijke bewaarplicht).

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Kajabi

Onze online academy loopt via het platform Kajabi. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Kajabi heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Kajabi  hanteert een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Mijn Domein. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Mijn Domein heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Mijn Domein is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Mijn Domein

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Mijn Domein. Mijn Domein verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

E-mail en mailinglijsten

Mail Blue

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Mail Blue. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Jouw persoonsgegevens worden door Mail Blue beveiligd opgeslagen. Mail Blue maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mail Blue behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn Domein. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling bij ons plaatst laten wij deze bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van (een deel van) de leveringen. Het is daarvoor delen wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als je een bestelling bij ons plaatst maken wij gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van (een deel van) de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Sacred Soul Living verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van je betaling

• Het verzenden van onze nieuwsbrief

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• Sacred Soul Living verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening en nieuwsbrieven. Je gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sacred Soul Living op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we gebruiken
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Op grond van administratieve verplichtingen bewaren wij facturen met je (persoons)gegevens voor zolang de termijn loopt. 

Cookies

Sacred Soul Living gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sacred Soul Living gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je de meest recente versie.

 

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Sacred Soul Living

Oude Touwfabriek 5

3421 XZ Oudewater

mar@sacredsoulliving.nl

Contactpersoon voor privacyzaken

Marjolijn Onsman