DISCLAIMER SACRED SOUL LIVING / MARJOLIJN ONSMAN

Deze website www.sacredsoulliving.nl is eigendom van Marjolijn Onsman, handel drijvend onder de benaming ‘Sacred Soul Living’, gevestigd Oude Touwfabriek 5, 3421 XZ Oudewater. 

e-mail mar@sacredsoulliving.nl, www.sacredsoulliving.nl (hierna genoemd ‘Sacred Soul Living’).

Intellectuele eigendomsrechten

Het copyright van deze website en bijbehorende content is vastgelegd door Sacred Soul Living/Marjolijn Onsman Onsman. De inhoud van de website www.sacredsoulliving.nl, met inbegrip van de ontwerpen, concepten, creaties, illustraties, logo’s, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, omschrijvingen, trajecten, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, en dergelijke meer zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sacred Soul Living of rechthoudende derden.

Inhoud delen? 

We waarderen het dat je de inhoud alleen verspreidt, zodanig dat jij vanuit jouw gezonde verstand begrijpt wat toegestaan en ok is. Twijfel je vraag per e-mail toestemming via: mar@sacredsoulliving.nl. Wil je op social media tekst- en beeldfragmenten en quotes zetten dan mag dat alleen met bronvermelding (@sacredsoulliving). 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op www.sacredsoulliving.nl is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd. 

Sacred Soul Living levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Sacred Soul Living de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Sacred Soul Living kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan de gebruiker hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via mar@sacredsoulliving.nl.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sacred Soul Living geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 

 

Sacred Soul Living kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Sacred Soul Living verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Coaching, membership & online programma’s

Alle aangeboden coaching en programma’s zijn ervoor jou te begeleiden, inspireren en motiveren. Uitgangspunt hierbij is dat jij jouw authentieke zelf, zelf helend vermogen en potentieel ontwikkelt. Zodat ook jij een positief verschil kan maken voor jezelf, de ander en de Wereld om jou heen. Jij bent zelf verantwoordelijk wat je doet met de aangeboden kennis & tools. We delen kennis, tools, levenservaring en strategieën die voor ons het verschil hebben gemaakt. 

Alle door ons aangeboden tools, producten en diensten zijn gestoeld op opgedane kennis & levenservaring en bedoeld voor begeleiding, informatie en educatie. Wij bieden geen persoonlijke en medische adviezen, noch financiële, fiscale of juridische. De aangeboden begeleiding, inspiratie en motivatie is geen belofte of garantie voor welk resultaat dan ook. Alle beslissingen genomen op basis van de door ons aangeboden coaching en programma’s gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van jou zelf. 

Eigen verantwoordelijkheid voor jouw leven 

Wij adviseren jou om contact op te nemen met je (huis)arts, accountant, advocaat of professioneel adviseur, alvorens je ingrijpende acties gaat ondernemen, handelingen gaat uitvoeren of beslissingen neemt die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. 

Op geen enkele wijze kunnen wij (Sacred Soul Living en/of Marjolijn Onsman) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden. 

 

Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op deze site. 

Privacybeleid

Sacred Soul Living hecht belang aan de privacy van de gebruikers van haar site. 

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de Privacyverklaring die je kan terugvinden op www.sacredsoulliving.nl

Het gebruik van “cookies”

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. Bij gebruik van de website kan door Sacred Soul Living en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites verzameld worden, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door een de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waarmee je de website bezoekt wordt geplaatst. De cookie laat toe dat jouw browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan de website. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van jouw web surf gedrag.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘first party cookies’ en ‘third party cookies’ op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. 

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in, zoals bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven.

Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, gaat jij als bezoeker akkoord met het gebruik van cookies.

Marketing cookies kunnen worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op de website. Ook werkt Sacred Soul Living met Facebook pixels waardoor de informatie en content die gedeeld worden en de advertenties die gebruikt worden aansluiten bij jouw interesse(s) op basis van jouw website bezoek.

Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kunt je dit instellen in de standaard instellingen van je browser.

Google Analytics  

De website www.sacredsoulliving.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal het IP-adres van de bezoeker niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Via de instellingen van de internetbrowser, kan de bezoeker dit weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door gebruik te maken van deze website geef jij als bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Heb je vragen of opmerkingen? Je kan altijd contact opnemen per mail mar@sacredsoulliving.nl

 

Algemene voorwaarden

Op alle transactie zijn de Algemene Voorwaarden van Sacred Soul Living van toepassing.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden.

 

AANVULLING

In aanvulling op deze disclaimer volgen hierna nog een aantal specifieke punten geldend voor de online omgeving van Sacred Soul Living en al het lesmateriaal. Ik ga ervan uit dat je kennis hebt genomen van beide disclaimers en mijn (online) programma’s volgt voor je persoonlijke ontwikkeling.

Op al het lesmateriaal geldt copyright ©. Het is niet toegestaan om de inhoud van programma’s (werkboeken, opdrachten, video’s en audiofiles) te verspreiden op een manier waarvan je met gezond verstand kunt inschatten dat dit niet is toegestaan.

Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook zal juridische gevolgen hebben. Je kunt me vragen of je het bepaald lesmateriaal mag delen of gebruiken voor je eigen zakelijke gebruik. Als je iets deelt van dit programma of het materiaal, bijvoorbeeld op social media, doe dit dan met bronvermelding: Marjolijn Onsman | Sacred Soul Living

Al mijn programma’s zijn bedoeld om je te helpen met je persoonlijke ontwikkeling en/of dat van je bedrijf. Wat je met deze informatie doet is jouw eigen verantwoordelijkheid.

Ik geef informatie en inspiratie, ik geef je geen garanties over bepaalde resultaten. Ik ben niet aansprakelijk voor en kan geen aanspraak maken op persoonlijke en/of zakelijke beslissingen, de consequenties of resultaten. Zowel in positieve als negatieve zin.

Wees voorzichtig en raadpleeg altijd uw accountant, advocaat of professionele adviseur voordat je ingrijpende acties gaat ondernemen of handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Jij alleen bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor jouw beslissingen, acties en resultaten in het leven, en door jouw registratie hier stem je ermee in om mijn en/of Sacred Soul Living op geen enkel moment en onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk te stellen voor jouw beslissingen, acties of resultaten.

Ik en/of Sacred Soul Living zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor je eigen beslissingen en acties. Op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.